Användarvillkor

Regler för läsarkommentarer

Välkommen att diskutera på våra sajter. Här har du möjlighet att uttrycka din åsikt och att kommentera innehållet.
Debatten ska vara fri, men det finns vissa grundläggande regler som du som skribent måste respektera.

Vi håller en respektfull ton och ett vårdat språk i våra kommentarsfält.

  • Det är inte tillåtet att skriva kränkande om andra människor.
  • Här diskuterar vi sak – inte person – och vi håller oss till ämnet. Vi sprider inte heller skvaller.
  • Kommentarer ska vara sanna och relevanta.
  • Vi accepterar inte inlägg som är nedsättande vad gäller exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön, religion, politisk hemvist eller yrke.
  • Kommentarer får inte innehålla uppgifter eller länkar som är att betrakta som reklam eller marknadsföring av enskilda produkter eller företag.
  • Kommentarer får inte innehålla svordomar, könsord eller rena förolämpningar.
  • Kommentarer måste följa de pressetiska reglerna, där de är tillämpliga för insändare/kommentarer.

Det är ingen rättighet att få sina kommentarer publicerade. Vi förbehåller oss rätten att gallra bort inlägg som strider mot våra grundläggande värderingar om demokrati, humanism och respekt för rättsstaten.

Tänk också på att...

  • dina inlägg kan komma att användas även i våra övriga kanaler utan ersättning.
  • vår redaktion förbehåller sig rätten att både avpublicera inlägg och korta materialet.
  • om du gör ett inlägg som strider mot svensk lag kan du, vid en eventuell rättstvist, personligen bli ansvarig

Vill du lära dig mer om vad du får säga på nätet och din yttrandefrihet med dess möjligheter och begränsningar rekommenderar vi att läsa av IIS framtagna Internetguider i ämnet:

Vad får man säga på nätet?
Yttrandefriheten på nätet

Personuppgifter

När du använder våra tjänster samtycker du till att Swepress sparar ett fåtal uppgifter digitalt för att kunna upprätthålla en underhållande, säker och trygg upplevelse med tillhörande tjänster. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden, till exempel genom att prenumerera på vår tidning, använda våra tjänster, logga in på särskilda delar av vår hemsida eller genom att använda någon annan av de tjänster på Internet som vi erbjuder - själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Detta görs dels för administration av kunder, dels för information eller marknadsföring av tjänster levererade av tidningen. Uppgifterna kan komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om relaterade tjänster.

När du använder våra tjänster medger du att tidningen sparar och kan komma att lämna ut dina personuppgifter till behöriga myndigheter som Polisen, Skatteverket med flera.
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från att använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med säkerhetssystem och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Tidningen har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med Personuppgiftslagen samt av tidningen uppsatta krav på säkerhet och sekretess.

Personuppgiftsansvarig är, på uppdrag av tidningen, Swepress Media AB org.556348–4194 med säte i Vimmerby. Genom att skriva till: Swepress Media i Vimmerby AB, Vice VD Christian Ingemarsson Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby och anger de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter tidningen har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.

Tidningen har rätt att ändra i dessa allmänna villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja tidningens och annonstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen. Det är därför viktigt att du också regelbundet kontrollerar eventuella ändringar här.

Tidningar inom mediagruppen Swepress