Information

I Sverige har dagstidningen en lång tradition och den har i internationell jämförelse en ovanligt stark ställning i människors medievardag. Svenskarna ligger på fjärde plats i världen när det gäller att läsa och konsumera dagstidningar. Men trots allt förändras medievanorna och som en följd av det utvecklar tidningarna publicering i olika kanaler
– webb, tv, radio etc – vid sidan om papperstidningen.
   
Några korta fakta om dagstidningar i Sverige:
– 9 av 10 svenskar läser dagstidningen en vanlig dag
– Den genomsnittliga läsaren ägnar 31 minuter åt att läsa morgontidningen
– Kvällstidningen läses i genomsnitt 23 minuter
– Lokala nyheter är det som läsarna – oavsett kön och ålder – är allra mest intresserade av att läsa om
– Dagspressen är det största huvudmediet för reklam i Sverige. Dagspressen står för 29  procent av allt medieutrymme som köps av annonsörer.