Information

I Sverige har dagstidningen en lång tradition och den har i internationell jämförelse en ovanligt stark ställning i människors medievardag. Svenskarna ligger på fjärde plats i världen när det gäller att läsa och konsumera dagstidningar. Men trots allt förändras medievanorna och som en följd av det utvecklar tidningarna publicering i olika kanaler
- webb, tv, radio etc - vid sidan om papperstidningen.
   
Några korta fakta om dagstidningar i Sverige:
- 9 av 10 svenskar läser dagstidningen en vanlig dag
- Den genomsnittliga läsaren ägnar 31 minuter åt att läsa morgontidningen
- Kvällstidningen läses i genomsnitt 23 minuter
- Lokala nyheter är det som läsarna - oavsett kön och ålder - är allra mest intresserade av att läsa om
- Dagspressen är det största huvudmediet för reklam i Sverige. Dagspressen står för 29  procent av allt medieutrymme som köps av annonsörer.

Tidningar inom mediagruppen Swepress