Tidningar

Åkeri & Transport

Tidningen som når beslutsfattarna i åkeri-, transport-, skog- och entreprenadbranschen
snabbt, effektivt samt är en av de största och ledande branschtidningarna.
Utkommer 8 gånger per år och upplagan är 24.400 ex. Delas ut med Posten.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 

Ladda ner prislista här. 

Tidningar inom mediagruppen Swepress