Annonsera

Inom Swepress-gruppen har vi olika annonspaket att erbjuda våra kunder. Vi ingår inte i något rikstäckande annonspaket utan har valt att med våra egna tidningar skapa paket som är attraktiva för marknaden.
Under fliken kontakta oss så hittar du uppgifter hur du når oss.

Reklamation:
Anmälan om fel i annons ska göras omgående. Anmälan om fel på faktura ska göras senast 5 dagar efter fakturans mottagande.

Ansvar för fel i annons:
Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada pga uteblivit eller felaktigt införande ansvaras ej.

Annullering av annons:
Produktionskostnaden debiteras för uppsatt annons som inhiberas.

Avtal och rabatter:
Annonsrabatt baserad på volym.

Säljavdelning

Tommy Flodberg
Mediasäljare

070-545 38 30

tommy.flodberg@swepress.se

Tidningar

Åkeri & Transport

Tidningen som når beslutsfattarna i åkeri-, transport-, skog- och entreprenadbranschen
snabbt, effektivt samt är en av de största och ledande branschtidningarna.
Utkommer 8 gånger per år och upplagan är 17 500 ex. Delas ut med Posten.

Ladda ner prislista

Svenska / Engelska

Webb

Teknisk information

Vi följer kravspecifikationen från Tidningsutgivarna som här beskrivs i en något förkortad version. För att vi ska kunna ta hand om ditt annonsmaterial på ett bra sätt är det mycket viktigt att nedanstående anvisningar följs och att vi får materialet på senast utsatt tid. För annonser som inte följer TU:s eller SwePress specifikationer för hur digitalt material ska produceras förbehåller vi oss rätten att fakturera 500:- per påbörjad timma.

Dokument:
Dokumentformatet ska vara detsamma som det bokade utrymmet. Inget ”skräp” utanför dokumentytan. Endast fyrfärgsseparerade CMYK-färger får användas. Vid leverans av delmaterial ska typsnitt i logotyper vara omgjorda till konturtecken. Kontrollera så att övriga förekommande typsnitt finns tillgängliga på tidningen. Undvik att montera i flera nivåer av eps-er, (eps-i-eps-i-eps).

Gör alltid en kontrollutskrift på den färdiga annonsen samt bifoga eller faxa den till tidningen. Filnamnet ska var döpt till: annonsör, införingsdag och storlek.

Bilder:
Vid rippning använder vi oss av rastertätheten 85 dpi. Färg och gråskalebilder ska ha en upplösning på 170 dpi, streckbilder bör ha en upplösning på 600-1.200 dpi. Färgbilder ska vara sparade i CMYK-läge i eps-format. DCS eller JPEG får inte förekomma. Separationstabeller, ICC-profiler (photoshop) kan erhållas av oss. Storleksanpassning, beskärning och rotering ska ske i bildhanteringsprogrammet, INTE i layoutprogrammet. Alla bilder måste vara monterade högupplösta och 1-filiga.

Typsnitt:
Typsnitt som används i annonsen ska vara av typen PostScript Typ 1. Andra typsnitt, till exempel TrueType, OpenType, CID-kodade typsnitt eller egenproducerade typsnitt rekommenderas ej. Om du vill använda något annat typsnitt än Typ 1 bör du kontakta mottagaren av filen.

Inkludering av typsnitt ska ske i EPS- eller PDF-filer. Detta kan göras direkt i många program. Saknar ditt program denna funktion kan programvarorna Acrobat Distiller, AddMan eller PROscript användas för detta.

Helmaterial:
Så kallat färdigt material ska levereras senast kl. 16.00 två dagar före införingsdag döpt med annonsör, införingsdag och storlek i något av formaten: ProScript-eps, Xads-eps, eps eller pdf.

Delmaterial:
Komplettering eller ändring i material ska levereras som öppet dokument döpt med annonsör, införingsdag och storlek, medskickande bilder, logotyper och eventuella typsnitt senast kl. 14.00 två dagar före införingsdag i något av våra huvudprogram: Adobe InDesign, Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop. Word-filer använder vi endast som manus eller layoutskiss och måste alltid sättas om.

Leveranssätt:
Diskett, CD, ZIP för filer över 100 Mb
Swepress Media Stångågatan 46, 598 80 Vimmerby
Mindre filer kan skickas via E-post eller FTP.
E-post: annons@swepress.se
FTP: host: ftp.swepress.se
login: vt
password: vimtidn

Vid retur av material såsom CD, diskett m m bifoga frankerat kuvert.

Spalthöjd:372 mm. Första och sista sidan 314 mm.
Spaltbredder:1-spalt 38 mm, 2-spalt 80 mm,
3-spalt 122 mm, 4-spalt 164 mm, 5-spalt 206 mm,
6-spalt 248 mm, 7-spalt 290 mm.
Maximal rastertäthet:35 linjer/cm (85 linjer/tum)
Minimiformat:modul 11b
Tillgängliga färger:Dagstidningarnas standardfärger
Färgskala för 4-färg:Europaskalan