Annonsera

Inom Swepress-gruppen har vi olika annonspaket att erbjuda våra kunder. Vi ingår inte i något rikstäckande annonspaket utan har valt att med våra egna tidningar skapa paket som är attraktiva för marknaden.

Under fliken kontakta oss så hittar du uppgifter hur du når oss.

Reklamation:

Anmälan om fel i annons ska göras omgående. Anmälan om fel på faktura ska göras senast 5 dagar efter fakturans mottagande.

Ansvar för fel i annons:
Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada pga uteblivit eller felaktigt införande ansvaras ej.

Annullering av annons:
Produktionskostnaden debiteras för uppsatt annons som inhiberas.

Avtal och rabatter:
Annonsrabatt baserad på volym.

Säljavdelning

Tommy Flodberg Mediasäljare Tel 070-545 38 30 Kontaktkort

Tidningar inom mediagruppen Swepress