Välkommen till

Swepress Media AB

I Sverige har dagstidningen en lång tradition och den har i internationell jämförelse en ovanligt stark ställning i människors medievardag. Svenskarna ligger på fjärde plats i världen när det gäller att läsa och konsumera dagstidningar. Men trots allt förändras medievanorna och som en följd av det utvecklar tidningarna publicering i olika kanaler – webb, tv, radio etc – vid sidan om papperstidningen.