Tidningar

Vimmerby Tidning

En prenumererad dagstidning som har en av Sveriges största hushållstäckning i en kommun, Vimmerby. Tidningen är starkt lokalt förankrad i alla kranskommuner, Hultsfred, Kinda, Eksjö och Västerviks kommun. Utkommer måndag-lördag och upp-
lagan är 12.000 ex med editioner. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Ladda ner prislista här. 

Linköpings Tidning/Kinda-Posten

En prenumererad dagstidning som är en edition av Länstidningen Norr
Vimmerby tidning. Tidningen är starkt lokalt förankrad och utkommer måndag-lördag.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 

Ladda ner prislista här. 

Västerviks-Posten

En prenumererad dagstidning som är en edition av Länstidningen Norr
Vimmerby tidning. Tidningen är starkt lokalt förankrad och utkommer måndag-lördag.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 

Ladda ner prislista här. 

Linköpings-Posten

En av Sveriges största gratistidningar. Tidningen når samtliga hushåll i
Linköpings kommun. Utkommer ca 45 gånger per år och upplagan är 73.700 ex. 2016.
Delas ut med vårt eget distributionsföretag Swepress-direktreklam.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 

Ladda ner prislista här. 

LP Shopping

En av Sveriges största gratistidningar. Tidningen når samtliga hushåll i
Linköpings kommun. Utkommer 11 gånger per år och upplagan är 73.700 ex. 2016.
Delas ut med vårt eget distributionsföretag Swepress-direktreklam.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Ladda ner prislista här.

Norrköpings-Magazinet

En gratistidning som delas ut i Norrköpings kommun. Utkommer varannan vecka. Upplaga 55.000 ex 2016 och når villaägare och bostadsrätter
i Norrköpings kommun. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Ladda ner prislista här. 

NM Shopping

En gratistidning som delas ut i Norrköpings kommun. Utkommer varannan vecka. Upplaga 70.800 ex och når villaägare och bostadsrätter
i Norrköpings kommun. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Ladda ner prislista här.

Västerviks Kommunextra

En gratistidning som delas ut i Västerviks kommun. Tidningen når samtliga
hushåll i Västerviks kommun. Utkommer 22 gånger per år och delas ut med Posten.
Upplaga 20.500 ex. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 

Ladda ner prislista här. 

Vimmerby Shopping

En gratistidning som delas ut i Vimmerby, Hultsfred, Eksjö, Kinda och
Västerviks kommun. Tidningen ges ut i samarbete med Svensk Handel i Vimmerby.
Utkommer 4 gånger per år mars, maj, september och november månad och delas ut
med Posten. Upplaga 23.200 ex. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 

Ladda ner prislista här.

Astrid Lindgrens Småland 

Regionens största sommartidning som kommer ut i ett av Sveriges
största turistområden. Utkommer i juni månad. Upplaga 80.000 ex.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Ladda ner prislista här.

Smålands Näringsliv

Företagstidning som distribueras till samtliga företag med kontor i Småland.
Dessutom får Företagarnas medlemmar (ägarna) i Småland tidningen.
Utkommer 6 gånger per år och delas ut med Posten. Upplaga 25.800 ex.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Ladda ner prislista här. 

Östergötlands Näringsliv

Företagstidning som distribueras till samtliga företag med kontor i
Östergötland. Dessutom får Företagarnas medlemmar (ägarna) i Östergötland
tidningen. Utkommer som bilaga till Norrköpings-Magazinet och Linköpings-Posten varannan månad. Upplaga 20.500 ex. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Ladda ner prislista här. 

Åkeri & Transport

Tidningen som når beslutsfattarna i åkeri-, transport-, skog- och entreprenadbranschen
snabbt, effektivt samt är en av de största och ledande branschtidningarna.
Utkommer 8 gånger per år och delas ut med Posten.
Upplaga 24.500 ex. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB. 

Ladda ner prislista här.