Annonsera

Inom Swepress-gruppen har vi olika annonspaket att erbjuda våra kunder. Vi ingår inte i något rikstäckande annonspaket utan har valt att med våra egna tidningar skapa paket som är attraktiva för marknaden.

Kontakta oss på tel. 020-44 00 00 eller gå in under fliken kontakta oss så hittar du uppgifter hur du når oss.

Reklamation:

Anmälan om fel i annons ska göras omgående. Anmälan om fel på faktura ska göras senast 5 dagar efter fakturans mottagande.

Ansvar för fel i annons:
Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada pga uteblivit eller felaktigt införande ansvaras ej.

Annullering av annons:
Produktionskostnaden debiteras för uppsatt annons som inhiberas.

Avtal och rabatter:
Annonsrabatt baserad på volym.